พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

13  ต.ค. 2564

วันที่ 13 กันยายน 2564 เภสัชกรบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าศูนย์ฯ ร่วมพิธี วางพวงมาลา กล่าวถวายราชสดุดีและยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

บริการลูกค้า