วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทำพิธีเปิดการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่องเขตสุขภาพที่ 9 (Kick ofวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทำพิธีเปิดการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่องเขตสุขภาพที่ 9 (Kick of

7  ต.ค. 2564
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทำพิธีเปิดการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่องเขตสุขภาพที่ 9 (Kick off) ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา และนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอทิศทางการปฏิรูปเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 กล่าวรายงาน และมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ ตัวแทนบุคลากรสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดผ่านช่องทางการประชุมทางไกล ( Teleconference )
ในการนี้ เภสัชกรบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีเปิดการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่องเขตสุขภาพที่ 9 ด้วย

บริการลูกค้า