ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โด

30  ก.ย. 2564


บริการลูกค้า