📌📌มอบชุดตรวจ ATK และอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK ให้ อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา📌📌มอบชุดตรวจ ATK และอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK ให้ อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

25  ก.ย. 2564

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบประชาชนตรวจด้วยตนเอง (Home use) จำนวน 2,000 ชุด จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองประชากร กลุ่มเสี่ยงในจังหวัดนครราชสีมา นำส่งมอบโดยเภสัชกรบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 9 นครราชสีมา เป็นตัวแทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบประชาชนตรวจด้วยตนเอง

บริการลูกค้า