📌การอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK สำหรับ เภสัชกรประจำร้านขายยา เขตสุขภาพที่ 9📌📌การอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK สำหรับ เภสัชกรประจำร้านขายยา เขตสุขภาพที่ 9📌

12  ก.ย. 2564
วันที่ 8 กันยายน 2564 นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบประชาชนตรวจด้วยตนเอง (Home use) และการใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter) สำหรับ เภสัชกรประจำร้านขายยาในพื้นที่สุขภาพที่ 9 ผ่านระบบ ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการใช้ชุดตรวจ ATK

บริการลูกค้า