อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK ให้ อสม. นักวิทย์ฯ จ.บุรีรัมย์อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK ให้ อสม. นักวิทย์ฯ จ.บุรีรัมย์

12  ก.ย. 2564
วันที่ 7 กันยายน 2564 เภสัชกรบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา และนางศศิธร สุกรีฑา รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ลงพื้นที่ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินงานโครงการอบรมการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบประชาชนตรวจด้วยตนเอง (Home use) และการใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter) สำหรับ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์

บริการลูกค้า