แจ้งเปลี่ยนเลขรหัส Company Code จากเดิม 93690 (เลิกใช้) เปลี่ยนเป็น รหัส 707362แจ้งประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนรหัส Company (Reference 1) ในระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

    งานการเงินและบัญชี ขอแจ้งเปลี่ยนรหัส Company Code (Reference1) สำหรับการชำระเงินผ่านระบบ เคาน์เตอร์ธนาคาร และ ระบบ Internet banking  เดิมใช้รหัส 93690 เปลี่ยนเป็น รหัส 707362  เพื่อทำธุระกรรมการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และ ผ่านระบบ Internet banking เพื่อเข้าบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

    ในการนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นอย่างยิ่ง และขอให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติ ดังนี้

            - ผู้ประกอบการท่านใดที่ทำรายการก่อนวันที่ 26 ก.พ. 63 รหัส Company Code (Reference 1) ยังเป็นรหัสเดิม ไม่สามารถชำระเงินได้ ต้องทำรายการใหม่อีกครั้ง ครับ

            - ผู้ประกอบการท่านใดที่ทำรายการและพิมพ์เอกสาร ก่อนวันที่ 26 ก.พ. 63 ให้ดูว่า รหัส Company Code (Reference1) ยังเป็นรหัสเดิม หรือไม่ ถ้ายังเป็นรหัสเดิม 93690 ไม่สามารถชำระเงินได้ ต้องทำรายการเพื่อออกรหัสใหม่ ครับ

       - Infografic : การใช้งานระบบ

คลิกที่นี่ เพื่อทำรายการต่อ


บริการลูกค้า