คลังความรู้ : เรื่องเล่า เร้าพลัง การจัดการความรู้ เรื่องเล่า เร้าพลัง

   ปีงบประมาณ 2563
1. การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
2. การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กัญชาทางการแพทย์

4. โอ้โหค่าไปรษณีย์.pdf

5. สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้แค่คลิ๊ก BP Sure.pdf

6. คัดแยกจุลินทรีย์ไม่สะดุดด้วยขาตั้งแท่งเขี่ยเชื้อ.pdf

7. การทวนสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารทั้งหมด ไขมัน โปรตีน และเนื้อนมไม่รวมไขมันในนมและผลิตภัณฑ์.pdf

8. เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อรองรับการตรวจประเมินฯ.pdf

9. ก็แค่ Micro...สะบัดต่อไม่รอแล้วนะ.pdf

10. แค่ชั่ง...ก็ชนะ.pdf

11. ปรับวิธีบันทึกข้อมูล COVID ได้ความรักสามัคคีก็แค่ Micro...สะบัดต่อไม่รอแล้วนะ.pdf

12. บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง เปลืองหรือไม่เปลืองมาดูกัน Micro...สะบัดต่อไม่รอแล้วนะ.pdf

       

         ปีงบประมาณ 2562
เรื่อง
ผู้นำเสนอ
วันที่นำเสนอ
กำจัดกลิ่นสิ้นเชื้อโรค ปลอดภัย ไร้กังวล
นายบุญเชิด เกตุใหม่
15 มี.ค. 62 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
รับตัวอย่างจัดการได้ง่าย & รวดเร็ว ต้องบาร์โค๊ด
นางสาวสมฤทัย ฤิทธ์จันอัด
15 มี.ค. 62 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
หมี่โคราช สะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพ
นางไพริน หาปัญนะ และ นางพัชรี อินทร์ยศ
15 มี.ค. 62 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

คลิกได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องเสียเวลามาด้วยตนเอง

นางสุภาคี สยุมภูรุจินันท์ และ นายสุทัศน์ เทียนพิมพ์ใหม่16-17 พฤษภาคม 2561 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บริการลูกค้า