นโยบาย/มาตราการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมาบริการลูกค้า