การจัดการความรู้ (KM)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 การรับรองตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 

 ข้อกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร "ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 4-5 พฤศจิการยน 2562 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


  บัญชี Organization Knowledge 

 การสร้างและการใช้งาน Google form ผู้ถ่ายทอด นางขวัญเรือน ทองรักษ์

  การใช้โปรแกรม ChemInvent ผู้ถ่ายทอด นางกุลธิดา อำพันธ์ทอง

 การใช้เครื่อง GC-MS/MS

   - PAL system - Automated Sample Preparation 20181213.pdf

   - การเช็คเครื่องจำวัน.pdf

   - การวิเคราะห์ปริมาณโพลีไซคลิกอะโรเมติก ไฮ.pdf


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   การจัดการความรู้ งานการเงินและบัญชีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561

    แผนการจัดการความรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561

   บัญชี Organizating Knowledge ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    Show & Share เกาะกระแสประชุมวิชาการ

   การประเมินความเสี่ยงการได้สัมผัส

   การ Monitor เครื่องมือ HPLC, GC, UPLC

 


บริการลูกค้า