23  พ.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 303

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ขอแจ้งการปรับอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยี

18  ส.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 3

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

17  ส.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 0

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมาและโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา จั

17  ส.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 3

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมไร่เพื่อนคุณ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

16  ส.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 1

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรีและรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

16  ส.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 3

โครงการประชุม/สัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2562

13  ส.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 2

โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี

13  ส.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 2

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562

10  ส.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 0

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยกันเถอะ

[9  ส.ค. 2562] ประกาศใบสั่งจ้างเลขที่ 525/2562 ซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อนพร้อมเปลี่ยนอะไหล่
[9  ส.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า
[8  ส.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
[8  ส.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
[8  ส.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
[8  ส.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน 1 แผ่น
[8  ส.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ HdspcAl cemp cap PTFE/Si sep 20 mm 100 PK
[8  ส.ค. 2562] ประกาศใบสั่งจ้าง เลขที่ 453/2562 จ้างสอบเทียบเครื่อง Digital test gauge 1 เครื่อง
[8  ส.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะสีดำ จำนวน 100 กิโลกรัม

Calendar

Poll

Stats

Brand