13  ต.ค. 2564 ผู้เข้าชม : 5

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

7  ต.ค. 2564 ผู้เข้าชม : 5

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทำพิธีเปิดการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่องเขตสุขภาพที่ 9 (Kick of

29  ก.ย. 2564 ผู้เข้าชม : 7

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

25  ก.ย. 2564 ผู้เข้าชม : 10

📌อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK ให้ อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 📌

25  ก.ย. 2564 ผู้เข้าชม : 10

📌📌มอบชุดตรวจ ATK และอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK ให้ อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

25  ก.ย. 2564 ผู้เข้าชม : 10

📌อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK ให้ อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์📌

25  ก.ย. 2564 ผู้เข้าชม : 5

📌อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK ให้ อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อ.เมือง จ.สุรินทร์ 📌

12  ก.ย. 2564 ผู้เข้าชม : 13

📌การอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK สำหรับ เภสัชกรประจำร้านขายยา เขตสุขภาพที่ 9📌

12  ก.ย. 2564 ผู้เข้าชม : 13

อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK ให้ อสม. นักวิทย์ฯ จ.บุรีรัมย์

[15  ต.ค. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (NITROGEN GENERATOR)
[8  ต.ค. 2564] ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา ออปติคอล อิมิสชัน สเปกโตรมิเตอร์ (
[7  ต.ค. 2564] ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ (NITROGEN ANALYZER, AUTOMATIC)
[7  ต.ค. 2564] ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ (Gas Chromatograph-Mass Spectrometer : GC-MS) พร้อมเ
[30  ก.ย. 2564] ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการยาและเครื่องสำอาง ประจำปีงบป
[30  ก.ย. 2564] ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โด
[30  ก.ย. 2564] ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง คนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30  ก.ย. 2564] ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง คนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30  ก.ย. 2564] ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

Calendar

Poll

.

Stats

Brand

บริการลูกค้า