28  พ.ย. 2561 ผู้เข้าชม : 159

โครงการทดสอบความชำนาญการตรวจหาแอนติบอดีต่อก่อโรคสครัปไทฟัส

4  ธ.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 38

E-Report ระบบรายงานผลการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

17  ม.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 10

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

14  ม.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 4

สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

8  ม.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 6

วันที่ 8 มกราคม 2562 แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

7  ม.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 5

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปี พ.ศ. 2562

Calendar

Poll

Stats

Brand

ข่าว

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
    • ข่าวประกาศของหน่วยงาน