6  ก.พ. 2562 ผู้เข้าชม : 48

การเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ยีนแพ้ยา

28  พ.ย. 2561 ผู้เข้าชม : 228

โครงการทดสอบความชำนาญการตรวจหาแอนติบอดีต่อก่อโรคสครัปไทฟัส

4  ธ.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 93

E-Report ระบบรายงานผลการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

16  มี.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 3

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานหมี่ตะคุแม่นางตุ้ย จังหวัดนครราชสีมา

16  มี.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 3

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ศวก.ที่ 9 นครราชสีมา

16  มี.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 8

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการด้านเภสัชพันธุศาสตร์ฯ

Calendar

Poll

Stats

Brand

ข่าว

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
    • ข่าวประกาศของหน่วยงาน