2  ต.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 109

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

23  พ.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 553

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ขอแจ้งการปรับอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยี

15  ต.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 7

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

24  ก.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 5

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

24  ก.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 20

วันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2562

22  ก.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 11

อภิปรายผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ปี 2562 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

22  ก.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 11

ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน นำไปปรับปรุงการทำงานและโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

16  ก.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 10

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เตรียมพร้อมสู่เมืองต้นแบบ บุรีรัมย์โมเดล

12  ก.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 7

การประชุมทบทวนการบริหาร ( Management Review ) ประจำปีงบประมาณ 2562

[18  ต.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร พวงมาลา จำนวน 1 พวง
[18  ต.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
[18  ต.ค. 2562] ประกาศใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2563 ซ่อมบำรุงแก้คว้นดำ
[18  ต.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม จำนวน 22 ถัง
[16  ต.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาต้นไม้ ถนน สนามหญ้าและสวนหย่อม
[16  ต.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอ่านปฏิกิรยาไมโครเพลท
[16  ต.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาต้นไม้และสวนสมุนไพร
[16  ต.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบำรุงรักษาและสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ELISA Microplate Reader
[15  ต.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฟิวเซพ ดีเซล จำนวน 26.92 ลิตร

Calendar

Poll

Stats

Brand