5  พ.ค. 2564 ผู้เข้าชม : 199

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

24  เม.ย. 2564 ผู้เข้าชม : 11

ITA RMSc KORAT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยรัฐ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

25  ก.พ. 2563 ผู้เข้าชม : 211

ติดตามสถานการณ์ และรู้จัก...โรค COVID-19

12  พ.ค. 2564 ผู้เข้าชม : 0

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน

10  เม.ย. 2564 ผู้เข้าชม : 7

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity Assessment : EIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

10  เม.ย. 2564 ผู้เข้าชม : 10

พิธีไหว้ศาลและทำบุญ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

10  เม.ย. 2564 ผู้เข้าชม : 9

ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SAR-CoV-2) และตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

6  เม.ย. 2564 ผู้เข้าชม : 13

ถวายสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครรา

6  เม.ย. 2564 ผู้เข้าชม : 13

ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ ณ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

[30  เม.ย. 2564] รายงานสรุปผลคะแนนผู้ขาย ประเมินครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
[6  เม.ย. 2564] ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน
[6  เม.ย. 2564] ประกาศใบสั่งจ้างเลขที่ 198/2564 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่
[6  เม.ย. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่
[6  เม.ย. 2564] ประกาศใบสั่งจ้างเลขที่ 182/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงทางขึ้นอาคารศูนยฺณ
[6  เม.ย. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงลานปูนทางขึ้นอาคารศูนย์ฯ จำนวน 1 งาน
[6  เม.ย. 2564] ประกาศใบสั่งซื้อเลขที่ 185/2564 Listeria Half Fraser Broth 3 ชุด
[6  เม.ย. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ จำนวน 1 งวด
[6  เม.ย. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ จำนวน 1 งวด

Calendar

Poll

.

Stats

Brand

บริการลูกค้า

คลังความรู้