25  ก.พ. 2563 ผู้เข้าชม : 155

ติดตามสถานการณ์ และรู้จัก...โรค COVID-19

17  ก.ย. 2563 ผู้เข้าชม : 2

การประชุมและบรรยายพิเศษ นโยบายการดำเนินงาน อสม.เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19

17  ก.ย. 2563 ผู้เข้าชม : 2

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ได้ทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับนักกีฬาฟุตบอลหญิง ประจำฤดูกาล 2563 (Women’s League 2020)

15  ก.ย. 2563 ผู้เข้าชม : 1

การประชุมสัมมนา การสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

11  ก.ย. 2563 ผู้เข้าชม : 2

ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับนักกีฬาฟุตบอลอาชีพและเจ้าหน้าที่จากสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี จำนวน 32 คน และสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไ

8  ก.ย. 2563 ผู้เข้าชม : 4

แจ้งเตือนภัย เนื่องด้วยไลน์ของนายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมาถูกแฮก

11  ก.ย. 2563 ผู้เข้าชม : 5

รับการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 14 รายการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 (ด้านวิชาการ)

6  ก.ย. 2563 ผู้เข้าชม : 2

การประชุมทบทวนการบริหาร (Management Review) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

2  ก.ย. 2563 ผู้เข้าชม : 3

สื่อสารความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย : โครงการดูแลสุขภาพและประชาชนไทยด้วยวิทยาศาสตรืการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9

[18  ก.ย. 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ จำนวน 1 งวด
[18  ก.ย. 2563] ประกาศใบสั่งซื้อ 5658/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ
[18  ก.ย. 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ จำนวน 1 งวด
[18  ก.ย. 2563] ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ 657/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ
[18  ก.ย. 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 9.27 ลิตร
[18  ก.ย. 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ จำนวน 1 งวด
[18  ก.ย. 2563] ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ 643/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ
[17  ก.ย. 2563] ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบไดโอดอาเรย์และฟลูออเรสเซนส์ ดีเทคเตอร์
[17  ก.ย. 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ จำนวน 1 งวด

Calendar

.

Poll

.

Stats

Brand

บริการลูกค้า

คลังความรู้